Ghidul asociatiilor de proprietari emis de Ministerul Finantelor Publice


 1. Definire, rol
 2. Reguli organizatorice
  1. Conditii de constituire
  2. Acordul de asociere a proprietarilor
  3. Adoptarea statutului Asociatiei de proprietari
  4. Organele Asociatiei de proprietari
   1. Adunarea generala
   2. Comitetul executiv
   3. Presedintele asociatiei
   4. Comisia de cenzori
   5. Administratorul
 3. Acordarea personalitatii juridice si obtinerea codului de inregistrare fiscala
  1. Acordarea personalitatii juridice
  2. Obtinerea codului de inregistrare fiscala
 4. Drepturile si obligatiile proprietarilor
  1. Obligatiile proprietarilor
  2. Drepturile proprietarilor
  3. Dizolvarea Asociatiei de proprietari
 5. Aspecte administrative si economico-financiare
  1. Organizarea contabilitatii
  2. Bugetul anual
  3. Cheltuieli comune
  4. Fondul de rulment si fondul de reparatii
  5. Repartizarea cheltuielilor si veniturilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor
  6. Penalizarile pentru intarzierea platilor cotelor de intretinere
  7. Sanctiuni
 6. Aspecte de natura fiscala
  1. In situatia in care asociatia are angajati cu contract de munca - cu timp de munca integral sau partial
  2. In situatia in care se incheie contracte de prestari servicii cu persoane fizice care desfasoara activitati independente
  3. Impozitarea veniturilor obtinute de Asociatia de proprietari
 7. Anexe
  1. Avantaje
  2. Acordarea deducerilor personale
  3. Determinarea impozitului lunar