Principalele legi privind asociatiile de proprietari:


H.G. nr. 1.386/2003 (M.O. nr. 863/04.12.2003) - Completeaza si modifica H.G. nr. 400/2003

H.G. nr. 400/2003 (M.O. nr. 311/08.05.2003) - Norme metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

O.G. nr. 85/2001 (M.O. nr. 544/01.09.2001) - Legiferata prin Legea nr. 234/2002 (M.O. nr. 296/30.04.2002) - privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

H.G. nr. 366 din 4 aprilie 2001 - Privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.275/2000

H.G. nr.1275/07.12.2000 - Privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996

Legea nr. 145/1999 (M.O. nr. 439/09.09.1999) - Completeaza si modifica Legea nr 114/1996

Legea nr. 114/1996 (republicata M.O. nr. 331/26.11.1997) - Legea locuintei

Hotararea nr 933 din 10 iunie 2004 Privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de aliment

Lege nr. 61 din 27 09 1991 Privind sanctiunea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice

Legea nr. 196/2018 Privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor